Tenaga Pengajar Jurusan Teknik Sipil sebanyak 44 Dosen Aktif

No Nama Dosen NIP NIDN Golongan,Jabatan
1. Prof. Dr. H. Haris Anwar Syafrudie, M.Pd 19590113 198505 1 001 0013015903 Pembina Utama Madya/IVd, Guru Besar
2. Drs. Ir. I Wayan Jirna,  M.T. 19541005 198103 1 004 0010055405 PURNA
3. Drs. H.Bambang Djatmiko, S.T., M.T 19600401 198203 1 004 0004016004 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
4. Dr. H. Isnandar, M.T  19610124 198601 1 001 0024016106 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
5. Drs. Sutrisno, S.T., M.Pd 19610717 198601 1 002 0017076110 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
6. Dr. H. Tri Kuncoro, ST., M.Pd 19590430 198503 1 003 0030045904 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
7. Drs. Sonny Wedhanto, M.T 19541009 198601 1 001 0009105407 PURNA
8. Drs. Pribadi, S.T., M.T 19551118 198503 1 001 0018115503 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
9. Drs. Made Wena, M.Pd., M.T 19591231 198601 1 002 0025015903 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
10. Dr. H. A. Dardiri, M.Pd. 19551102 198403 1 001 0011025502 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
11. Drs. H. Suparno, S.T., M.T 19541229 198703 1 001 0029125404 Pembina Utama Muda/IVc, Lektor Kepala
12. Drs. Priyono, M.Pd 19590110 198601 1 002 0010015913 Pembina Tingkat I/IVb, Lektor Kepala
13. Drs. H. Sugiyanto, S.T., M.T. 19591023 198601 1 001 0023105908 Pembina Tingkat I/IVb, Lektor Kepala
14. Drs. Ir. H. Sudomo, M.MT 19531019 198601 1 001 0019105302 PURNA
15. Drs. H. Bambang Supriyanto,  S.T., M.T 19620906 198803 1 002 0006096209 Pembina/IVa, Lektor Kepala
16. Drs. Boedi Rahardjo, M.Pd., M.T 19620909 198703 1 002 0009096210 Pembina/IVa, Lektor Kepala
17. Drs. Wahyo Hendarto Yoh, M.T  19550415 198601 1 001 0015045504 Pembina/IVa, Lektor Kepala
18. Dr. R.M. Sugandi, S.T., M.T.  19650227 199001 1 001 0027026502 Pembina/IVa, Lektor Kepala
19. Dr. Karyadi,  M.P., M.T 19610312 198703 1 001 0012036107 Pembina/IVa, Lektor Kepala
20. Dr. Ir. Henri Siswanto, M.T 19630421 199003 1 002 0021046309 Pembina/IVa, Lektor Kepala
21. Drs. Eko Setyawan, S.T, M.T 19600818 198603 1 003 0018086009 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
22. Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd 19571222 198601 1 001 0022125707 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
23. Drs. Prijono Bagus Susanto, S.T., M.T 19621023 198703 1 001 0023106204 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
24. Drs. Adjib Karjanto, S.T., M.T. 19600508 198803 1 012 0005086004 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
25. Drs. Antelas Eka Winahyo, M.Pd 19620315 199001 1 001 0015036208 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
26. Apif  M. Hajji, S.T, M.T., M.Sc., Ph.D 19720419 199702 1 001 0019047203 Pembina/IVa, Lektor Kepala
27. Pranoto, S.T., M.T 19630107 199802 1 001 0007016307 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
28. Dr. Ir. Nugroho Suryoputro,  M.T 19670717 199803 1 002 0017076708 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
29. Dr. Ir. B. Sri Umniati, M.T. 19660321 199702 2 001 0021036608 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
30. Dr. Nindyawati, S. T., M.T. 19740425 199803 2 003 0025047403 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
31. Drs. I Made Oka Mulya, M.Pd 19540417 198502 1 001 0017045403 PURNA
32. Drs. Mujiyono, M.Pd. 19580313 198601 1 001 0013035803 Penata/IIIc, Lektor
33. Drs. Boedya Djatmika, S.T., M.T 19590715 198503 1 023 0015075908 Penata/IIIc, Lektor
34. Drs. N. Bambang Revantoro, S.T., M.T 19641208 198812 1 001 0012086414 Penata/IIIc, Lektor
35. Ir. Dian Ariestadi, M.T. Ars 19690321 199702 1 001 0021036905 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
36. Imam Alfianto, S.T., M.T 19720212 199903 1 001 0002127202 Penata Tingkat I/IIId, Lektor
37. Drs. Eko Suwarno, M.Pd 19650216 199001 1 001 0016026503 Penata/IIIc, Lektor
38. Mohammad  Sulton, S.T., M.T 19690406 199512 1 001 0004066902 Penata/IIIc, Lektor
39. Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si 19610620 198803 2 001 0020096111 Penata Muda Tingkat I/IIIb, Asisten Ahli
40. Ir. Edi Santoso, M.T 19690822 199702 1 001 0022086905 Penata Muda Tingkat I/IIIb, Asisten Ahli
41. Anie Yulistyorini, ST., M.Sc., P.hD 19731014 200812 2 001 0714107301 Penata/IIIc, Lektor
42. Puput Risdanareni,S.T., M.T 19860201201212 2 001 0001028602 Penata Muda Tingkat I/IIIb, Asisten Ahli
43. Astri Anindya Sari, S.T., M.T 19840811 201404 2 001 0711088404 Penata Muda Tingkat I/IIIb, Asisten Ahli
44. M.Mirza Abdillah Pratama, S.T., M.T 19930811 201803 1 001  0011089301
 45. Gilang Idfi, S.T., M.T  19870607 201903 1 010  0007068703
 46.  Roro Sulaksitaningrum, S.T., M.Sc.  19930604 201903 2 028 0004069303
 47.  Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd, MPd  6400201819441 0714129001
 48.  Dr. Siti Nur Rahmah Anwar, S.T., M.T.  19720201 198003 2 001 Pembina/IVa, Lektor Kepala

Setiap dosen mempunyai KBK. Untuk melihat serta mengunduh KBK tersebut dan judul skripsi masing-masing dosen

dengan cara Klik dan pilih KBK Dosen Jurusan teknik Sipil

 

 

 

Skip to toolbar